۰۵
اسفند

کسب تقدیرنامه چهار ستاره در چهارمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

با عنایت به پروردگار متعال و همت و تلاش مضاعف کارکنان، گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر موفق به کسب تقدیرنامه چهار ستاره در چهارمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت شد.