"> خط مشی HSE – گروه عمران و سرمایه گذاری معین کوثر
خط مشی HSE
  • در اولویت قراردادن برنامه­ ها و موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست.
  • رعایت اصول و الزامات مرتبط با نظام یکپارچه­ی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست.
  • ایجاد نگرش جدید در مقوله ایمنی و بهداشت محیط کار و فضای ارتباطی باز و موثر بین مدیران و کارکنان.
  • تخصیص منابع مالی، انسانی و سازمانی مورد نیاز.
  • رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی.
  • ارزیابی عملکرد فرآیندها و برنامه ­ها به منظور بهبود مستمر سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست.
  • ارائه آموزش­­های لازم، فن­آوری­ها و مقالات جدید در راستای به روزرسانی.
  • شناسایی، ارزیابی، حذف و یا کنترل مستمر و موثر مخاطرات در شرایط معمول، تغییر و بحران.
  • مشارکت دادن کلیه ذینفعان اعم از کارکنان، پیمانکاران و غیره در جهت بهبود مستمر سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست.
  • توجه به رعایت آخرین استانداردهای مربوط به ایمنی بهداشت و محیط کار که توسط سازمان­های ذیصلاح تدوین می­گردد.