جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آگهی فروش املاک بصورت مزایده

مزایده

به اطلاع می رساند در نظر است املاک با مشخصات و شرایط اعلامی ذیل، از طریق مزایده عمومی به فروش برسد:

1) خرید اسناد مزایده : به مبلغ 2/000/000ريال

2) میزان سپرده شرکت درمزایده : معادل 5% مبلغ پایه مندرج در آگهی بصورت چک بانکی رمزدار مطابق اسناد مزایده.                                                                                                                                                 

3) بازدید از مورد مزایده:  از تاریخ 1403/04/11 الی 1403/04/19 با هماهنگی قبلی، امکان پذیر خواهد بود.

4) تکمیل و تحویل پاکات پیشنهادی:  1403/04/19 با هماهنگی قبلی، امکان پذیر خواهد بود.

5) بازگشایی پاکتهای پیشنهادی : در مورخ  1403/04/20 انجام و متعاقباً نتایج به متقاضیان اعلام خواهد شد.

6) متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن‏ 021-88726490 داخلی201 و 210 و شماره همراه 09192082614 تماس بگیرند و یا به آدرس :میدان آرژانتین , خیابان شهید احمد قصیر، خیابان نهم , پلاک 2 مراجعه نمایند.

مزایده گزار تا پایان مراحل مزایده و قبل از انعقاد قرارداد فروش، در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصل، اختیار کامل دارد.

شرایط پرداخت (گروه)مرحله اول (پیش پرداخت همزمان با  امضای مبایعه نامه )مرحله دوم (حداکثر1 ماه پس از امضای مبایعه نامه)مرحله سوم (حداکثر2 ماه پس از امضای مبایعه نامه)مرحله چهارم (حداکثر 4 ماه پس از امضای مبایعه نامه )مرحله پنجم (حداکثر 6 ماه  پس از امضای مبایعه نامه)مرحله ششم (همزمان با انتقال سند ، وکالت و…….)
الف50%25%20%5%
ب30%20%20%20%10%
تحویل بند (الف)  پس از وصول چک های مراحل اول تا سوم صورت می پذیرد. تحویل بند (ب) پس از وصول چک های مراحل اول تا پنجم صورت می پذیرد.
ردیفکاربریطبقهشماره واحدموقعیتمساحت تقریبی(مترمربع)انبار اختصاصیمساحت تقریبی انبار (مترمربع)پارکینگقیمت پایه مزایده (ریال)شرایط پرداخت
1آپارتمان مسکونی 12Fجنوبی114یک باب انباری طبقه منفی یکیک واحد پارکینگ طبقه منفی یک142.000.000.000الف
2تجاریدوم23شمال شرقی62/1079.000.000.000ب
3تجاریدوم22جنوبی38/20شماره 10 منفی 327/5065.000.000.000ب