جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آگهی مزایده فروش اراضی واقع در شهر مشهد

مزایده

به اطلاع می رساند در نظر است نسبت به فروش 31 قطعه زمین واقع در استان خراسان رضوی: شهر مشهد، خیابان فدائیان اسلام 12، خیابان نسترن  15 با مشخصات و شرایط اعلامی ذیل، از طریق مزایده عمومی اقدام گردد:

1) خرید اسناد مزایده به مبلغ 2/000/000ريال

2)میزان سپرده شرکت درمزایده معادل 5% مبلغ پایه مندرج درآگهی بصورت چک بانکی رمزدار مطابق اسناد مزایده

3) بازدید از مورد مزایده از تاریخ 1402/11/23 الی 1402/12/02با هماهنگی قبلی، امکان پذیر خواهد بود.

4) تکمیل و تحویل پاکات پیشنهادی از مورخ 1402/12/02الی 1402/12/03با هماهنگی قبلی، امکان پذیر خواهد بود.

5) بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی در 1402/12/08انجام و متعاقباً نتایج به متقاضیان اعلام خواهد شد.

6) جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن‏ 021-88726490 داخلی201 و 210 و شماره همراه 09192082614 تماس یا به آدرس میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان نهم، پلاک 2 مراجعه نمایند.

مزایده گزار تا پایان مراحل مزایده و قبل از انعقاد قرارداد فروش، در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله، اختیار کامل دارد.

شرایط پرداخت
مرحله اول(همزمان با امضای مبایعه نامه )مرحله دوم(حداکثر یکماه پس از امضای مبایعه نامه) مرحله سوم(حداکثر دوماه پس از امضای مبایعه نامه)مرحله چهارم(همزمان با انتقال سند مالکیت)
%40%25%30%5
تحویل زمین پس از وصول چک های مرحله اول تا سوم صورت می پذیرد.
استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان فدائیان اسلام12، خیابان نسترن 15
ردیفپلاک ثبتی اصلی 232 فرعیقطعهمتراژ عرصه (متر مربع) قیمت پایه مزایده (ریال)ردیفپلاک ثبتی اصلی 232 فرعیقطعهمتراژ عرصه (متر مربع) قیمت پایه مزایده (ریال)
15805312761335,000,000,000175806928586.3270,000,000,000
25805413692.6291,000,000,000185807130536.6253,000,000,000
35805514751.1315,000,000,000195807231384161,000,000,000
45805615611.8282,000,000,000205807332384161,000,000,000
55805716630290,000,000,000215807433384161,000,000,000
65805817630290,000,000,000225807534384161,000,000,000
75805918630290,000,000,000235807635384161,000,000,000
85806019445.5210,000,000,000245807736384161,000,000,000
95806120630.5290,000,000,000255807837384161,000,000,000
105806221452.8200,000,000,000265807938356.7150,000,000,000
115806322480210,000,000,000275808443628.2300,000,000,000
125806423480210,000,000,000285808544626295,000,000,000
135806524480210,000,000,000295808645613.7290,000,000,000
145806625480210,000,000,000305808746563.6265,000,000,000
155806726480210,000,000,000315808847246.9110,000,000,000
165806827480210,000,000,000 
توضیحات :  قطعات دارای پروانه مرحله اول شهرداری (مطابق اسناد مزایده) _ سطح اشغال: 70% _  تراکم: 420%        
 تعداد طبقات : 9 طبقه شامل 7 طبقه روی همکف ( 6 طبقه مسکونی+ خرپشته) + همکف + زیرهمکف