ارکان جهت‌ساز

چشم انداز:

با  اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو تلاش و تحقق سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، برنامه ریزی شده و خرد جمعی و در مسیر تحقق اهداف، رعایت اصول موضوعه، ابلاغیه دفتر مقام معظم رهبری و مبانی اقتصاد مقاومتی ، گروه سرمایه‌گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) در چشم انداز ۱۴۰۴:

هلدینگی  پیشرو، ارزش آفرین و ذی نفع مدار در زمینه توسعه سرمایه گذاری مسکن و ساختمان، انجام پروژه های عمرانی و ارائه خدمات فنی و مهندسی از حیث  ارزش آفرینی پایدار، دانش تخصصی، فناوری ساخت و تعالی سازمانی با رویکرد ایفای مسئولیت های اجتماعی در قبال کلیه ذینفعان می باشد.

ذی نفعان گروه

 • سهامداران
 • مشتریان
 • کارکنان
 • شرکا و تامین کنندگان کالا
 • جامعه/ نمایندگان جامعه
 • تشکل های فنی و حرفه ای مرجع

ارزش های محوری

 • پایبندی به اصول حاکم بر فعالیت نهادها و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری
 • مسئولیت پذیری اجتماعی
 • ارزش افزایی برای سهامداران
 • خلق ارزش نوآورانه و مشتری مداری
 • بهبود مستمر و حرکت در مسیر تعالی
 • شفافیت و قانون مداری
 • اخلاق حرفه ای
 • حفظ کرامت منابع انسانی

اهداف اساسی گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثربه شرح ذیل است:

 • حضور مستمر در بازار مسکونی و عمران اجتماعی
 • توسعه بازار خدمات فنی و مهندسی در داخل و خارج کشور
 • مدیریت مؤثر پروژه‌های سازمانی (هزینه ، زمان ، کیفیت )
 • بهره گیری حداکثر از کالای ایرانی در ساخت و ارائه خدمات
 • تکمیل سبد ارائه خدمات قابل ارائه در صنعت ساختمان و خدمات فنی مهندسی
 • ارزش آفرینی پایدار برای کلیه ذی نفعان
 • گسترش تجارب موفق در زمینه معماری ایرانی_اسلامی