انتصاب جناب آقای شاه حسینی به سمت رئیس هیأت مدیره گروه
۱۳۹۸-۰۸-۲۸
تحویل واحدهای پروژه مجتمع مسکونی المپیک
۱۳۹۸-۰۸-۲۸

انتصاب جناب آقای دکتر هادی احمدیان بعنوان مدیر عامل گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر________۹۷/۸/۲۸

بنا به دستور جناب آقای مهندس اسکندری مدیرعامل محترم سازمان اقتصادی کوثر مورخ ۲۸/۸/۹۷ جناب آقای دکتر هادی احمدیان به سمت مدیریت عامل گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر انتصاب گردید.