وضعیت بازار مسکن در ماه شهریور سال ۱۴۰۰
۱۴۰۰-۰۷-۲۵
بازدید سرپرست وعضو محترم هیات مدیره سازمان اقتصادی کوثر
۱۴۰۰-۰۷-۲۵

انتصاب جناب آقای مهندس زاهدی به ریاست هیات مدیره

در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۰ طی حکمی از سوی سرپرست محترم سازمان اقتصادی کوثر جناب آقای مهندس حسین زاهدی به عنوان عضو موظف و رئیس هیات مدیره گروه سرمایه‌گذاری عمران و ساختمان معین کوثر منصوب گردیدند.