منشور اخلاقی


ما همکاران گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به عنوان یک شرکت سرمایه گذار در صنعت ساختمان و وابسته به سازمان اقتصادی کوثر عهد می بندیم با پیروی از فرامین آسمانی دین مقدس اسلام و با رفتاری انسانی همواره با خوشرویی و ظاهری آراسته در محیطی منظم و با نهایت ادب و احترام و برخوردی نیک در حداقل زمان ممکن امور محوله را با کمال صداقت، امانت داری و رعایت انصاف به انجام رسانده و در راستای اهداف گروه و خدمت به کشور عزیزمان با پاسداشت اهداف متعالی شهدا خود را مقید به اجرای اصول منشور اخلاقی دانسته و به آن عامل باشیم.
تعلقات سازمانی را در خود می پرورانیم و به همکاران احترام می گذاریم تا با همدلی در جهت کرامت و جلب رضایت ارباب رجوع گام برداریم.
انجام صحیح و سریع امور محوله را وظیفه خود دانسته و با توجه به گرانبهاترین سرمایه انسانی یعنی زمان، در کوتاهترین فرصت ممکن و با حفظ کیفیت به ارائه خدمات و تولیدات پرداخته و با این روش به تولید زمان می پردازیم.
نهایت تلاش و دقت را جهت ارایه خدمات و تولیدات با حفظ حقوق ذینفعان و تکریم ارباب رجوع بکار بسته و با عشق و علاقمندی به حرفه خود و رعایت اصول حرفه ای و استانداردهای مربوطه رضایت ایشان را جلب نماییم.
مشتاقانه به نظرات و دیدگاهای ارباب رجوع و همکاران گوش فرا داده و از انتقاد و پیشنهاد ایشان در جهت اصلاح رفتار و تغییر روش بر اساس مقررات و فرایند های مدیریت کیفیت استفاده می کنیم.
گروه خود را متعهد می داند با بهره گیری از دانش روز و با افزایش مهارت همکاران به وسیله آموزش حین کار و با پیروی از تفکر سیستمی و انجام فرآیندی کار با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ضمن جلب رضایت مندی مصرف کننده از سرمایه های مادی و معنوی خود حفاظت نماید.
ما اعتقاد و باور داریم که تولیدات و خدمات هدف نیست بلکه وسیله ای است برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی با تاکید بر بکارگیری گروه هدف و در این راستا معتهد و کوشا هستیم.