روز: 6 مهر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

دغدغه افکار عمومی و مطبوعات در رابطه با سرنوشت برج های دوقلوی کیو خرم آباد

طی مصاحبه اختصاصی خبرنگار روزنامه کیهان لرستان با مهندس حسین زاهدی مدیر عامل گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر، مقاله ای با تیتر “نیمه تمام ماندن برج های دوقلو ضربه ای دیگر به توسعه لرستان” در تاریخ دوم مهرماه 1401 در صفحه 4 روزنامه کیهان لرستان منتشر گردید.