"> چشم انداز و اهداف کلان – گروه عمران و سرمایه گذاری معین کوثر

چشم انداز و اهداف کلان

با  اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو تلاش و تحقق سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران ، برنامه ریزی شده و خرد جمعی و در مسیر تحقق اهداف ، رعایت اصول موضوعه ، ابلاغیه دفتر مقام معظم رهبری و مبانی اقتصاد مقاومتی  ، گروه سرمایه‌گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) در افق ۱۴۰۴ :

به عنوان هلدینگی پیشرو ، ارزش آفرین و ذی نفع مدار در زمینه توسعه بازار مسکن و خدمات فنی مهندسی با رویکرد ایفای مسئولیت‌های اجتماعی   از حیث  سودآوری ، دانش تخصصی، تجهیزات فناوری‌ نوین و حرکت در مسیر  تعالی   می‌باشد.

  • حضور مستمر در بازار مسکونی و عمران اجتماعی
  • توسعه بازار خدمات فنی و مهندسی در داخل و خارج کشور
  • مدیریت مؤثر   پروژه‌های سازمانی (هزینه ، زمان ، کیفیت )
  • بهره گیری حداکثر از کالای ایرانی در ساخت و ارائه خدمات
  • تکمیل سبد ارائه خدمات قابل ارائه در صنعت ساختمان و خدمات فنی مهندسی
  • ارزش آفرینی پایدار برای کلیه ذی نفعان
  • گسترش تجارب موفق در زمینه  معماری ایرانی—اسلامی