مجتمع مسکونی ملودی پارک
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
مجتمع مسکونی گیشا
۱۳۹۶-۰۶-۰۵

گالری تصاویر

ساختمان اداری بنیاد شهید

مشخصات قراردادی

  • پروژه : ساختمان اداری ستاد کل بنیاد شهید
  • کارفرما : سازمان اقتصادی کوثر
  • پیمانکار : گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر
  • گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر