ویلاهای اقامتی تفریحی ایثار (کردان)
۱۴۰۰-۰۷-۰۳

گالری تصاویر

بازسازی بیمارستان اعصاب و روان نیایش

مشخصات قراردادی

  • پروژه : بازسازی مرکز اعصاب و روان بیمارستان نیایش
  • کارفرما : سازمان اقتصادی کوثر
  • پیمانکار : گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر