مجتمع تجاری امین حضور
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
ساختمان اداری شهید رجایی
۱۳۹۶-۰۶-۰۵

گالری تصاویر

مجتمع مسکونی ملودی پارک

مشخصات قراردادی

  • پروژه : مسکونی ملودی پارک (مقداد)
  • مجری و سرمایه گذار : سازمان اقتصادی کوثر
  • پیمانکار : گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر
  • کاربری : مسکونی