تعداد طبقات

زیر بنای کل (متر مربع)

نام پروژه:

پارکینگ طبقاتی بیمارستان خاتم الانبیاء

تاریخ خاتمه:

محل پروژه:

تهران – خیابان ولیعصر – خیابان رشید یاسمی

درباره پروژه:

در مرحله اخذ مجوز ها