استراتژی‌های کلان

با توجه ارکان راهبردی شرکت و درنظر گرفتن شاخص های اولویت بندی استراتژی ها در چارچوب اسناد بالادستی بویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اصول موضوعه و ابلاغیه دفتر مقام معظم رهبری در خصوص فعالیت های مرتبط با گروه به شرح ذیل، استراتژی های کلان استخراج گردیده اند:

  • پیروی از احکام شرع و منویات مقام معظم رهبری
  • مسئولیت پذیری اجتماعی
  • حمایت از اقتصاد دانش بنیان
  • ارتقاء بهره وری سازمانی
  • بازنگری در سبد سرمایه گذاری برای خروج از تجاری سازی
  • توانمندسازی نیروی انسانی
  • بهبود فرهنگ سازمانی
  • حمایت از کالای داخلی باکیفیت
  • شفافیت عملکرد
  • بکارگیری سبک های ایرانی و اسلامی
 • تنوع بخشی در ساختار درآمدی هلدینگ
 • مدیریت مالی در پروژه اجرایی و سرمایه گذاری
 • ارتقاء بهره وری و توانمند سازی سرمایه انسانی
 • بهره گیری از فناوری های نوین  و توسعه نوآورانه در پروژه ساخت
 • بهبود مستمر کلیه فرآیندهای راهبردی و عملیاتی در مسیر تعالی سازمانی
 • حفظ و ارتقاء منابع سازمانی با تاکید بر مدیریت دانش
 • بهینه سازی ساختار تامین پروژه ها  بار ویکرد حمایت از  تولید داخلی
 • توسعه و ارتقا دانش طراحی و ساخت در چارچوب معماری ایرانی و اسلامی
 • بازبینی و اصلاح مدل کسب و کار هلدینگ