جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آگهی فروش پارکینگ بصورت مزایده محدود

قالب عکس - Copy - Copy

به اطلاع می رساند گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر در نظر دارد پارکینگ های مسکونی بامشخصات ذیل و به صورت نقدی، از طریق مزایده محدود (مالکین واحد های مسکونی مجتمع پارسی) را به فروش برساند:

1) بازدید از مورد مزایده:  از تاریخ 1402/08/20الی 1402/08/27

2) تکمیل وتحویل پاکات پیشنهادی:  1402/08/28با هماهنگی قبلی، امکان پذیر خواهد بود.

3) بازگشایی پاکتهای پیشنهادی : در مورخ  1402/08/29انجام و متعاقباً نتایج به متقاضیان اعلام خواهد شد.

4) جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن‏ 021-88726490 داخلی201و210 و شماره همراه 09192082614 تماس یا به آدرس: میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان نهم، پلاک 2 مراجعه نمایند.

مزایده گزار تا پایان مراحل مزایده در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله، اختیار کامل دارد.

ردیفطبقهقیمت پایه مزایده (ریال)توضیحات
1زیر زمین منفی 16,500,000,000شماره پارکینگ بر اساس توافقات با تعاونی وزارت کار شماره 8 می باشد
2زیر زمین منفی 16,500,000,000شماره پارکینگ بر اساس توافقات با تعاونی وزارت کار شماره 9 می باشد
3زیر زمین منفی 16,500,000,000شماره پارکینگ بر اساس توافقات با تعاونی وزارت کار شماره 10 می باشد
4زیر زمین منفی 16,500,000,000شماره پارکینگ بر اساس توافقات با تعاونی وزارت کار شماره 11 می باشد
5زیر زمین منفی 26,250,000,000شماره پارکینگ بر اساس توافقات با تعاونی وزارت کار شماره 65 می باشد
6زیر زمین منفی 26,250,000,000شماره پارکینگ بر اساس توافقات با تعاونی وزارت کار شماره 66 می باشد
7زیر زمین منفی 26,250,000,000شماره پارکینگ بر اساس توافقات با تعاونی وزارت کار شماره 67 می باشد
8زیر زمین منفی 26,250,000,000شماره پارکینگ بر اساس توافقات با تعاونی وزارت کار شماره 68 می باشد
9زیر زمین منفی 36,000,000,000شماره پارکینگ بر اساس توافقات با تعاونی وزارت کار شماره 149 می باشد
10زیر زمین منفی 36,000,000,000شماره پارکینگ بر اساس توافقات با تعاونی وزارت کار شماره 150 می باشد
11زیر زمین منفی 36,000,000,000شماره پارکینگ بر اساس توافقات با تعاونی وزارت کار شماره 151 می باشد