جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آگهی فروش یک دستگاه ساختمان اداری

مزایده

در نظر است نسبت به فروش یک دستگاه ساختمان اداری با عرصه 363/20متر مربع و مساحت کل زیر بنا 712/50 مترمربع به نشانی تهران، چهار راه آفریقا، بین پل میرداماد و چهارراه جهان کودک، جنب برج نگین، پلاک 84 ، با قیمت پایه مزایده 800/000/000/000 ریال از طریق مزایده عمومی اقدام شود؛

متقاضیان می توانند جهت خرید اسناد مزایده، بازدید وکسب اطلاعات بیشتر  حداکثر تا تاریخ 1401/11/25 با تلفن‏های 7-88726490 داخلی131 و 132و شماره همراه 09192082614 تماس و یا به آدرس تهران، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان نهم، پلاک 2 مراجعه نمایند.

فروشنده در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله، تاپایان مراحل مزایده و قبل از تنظیم مبایعه نامه ، اختیار کامل دارد.