جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آگهی فروش یک قطعه زمین و سوله احداثی درآن واقع در جاده فتح

مزایده

آگهی فروش یک قطعه زمین و سوله احداثی درآن واقع در جاده فتح

یک شرکت سرمایه گذاری در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین و سوله احداثی در آن  با عرصه 8600 متر مربع و سوله به مساحت تقریبی 2750 مترمربع به نشانی تهران، بزرگراه فتح، کیلومتر 19 جاده قدیم کرج  بعد از پل اندیشه، لاین کنار گذر بعد پمپ گاز، نرسیده به خروجی شهر قدس، پلاک 605 جدید (737سابق) ، با قیمت پایه مزایده 1،900،000،000،000 ریال از طریق مزایده عمومی با شرایط پرداخت ذیل به فروش برساند؛

  • میزان سپرده شرکت در مزایده معادل %5 مبلغ پایه مندرج در آگهی بصورت چک بانکی رمزدار بوده که می بایست به همراه فیش واریزی به مبلغ 2،000،000 ریال بابت خرید اسناد و پاکات ارائه گردد.
  • بازدید از مورد مزایده از تاریخ 1401/12/06 الی 1401/12/21 با هماهنگی قبلی ، امکان پذیر خواهد بود.
  • متقاضیان بمنظور تکمیل و تحویل پاکات پیشنهادی ، از روز شنبه 1401/12/20 الی یکشنبه  1401/12/21 در روزهای کاری از ساعت 9 تا 16 به آدرس تهران، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان نهم، پلاک 2 مراجعه نمایند.
  • بازگشایی پاکت های پیشنهادی در روز سه شنبه 1401/12/23 انجام و متعاقباً نتایج به متقاضیان اعلام خواهد شد.
  • متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات و انجام هماهنگی با تلفن‏های 7-88726490 داخلی131 و 132و شماره همراه 09192082614 تماس حاصل نمایند.
  • فروشنده در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله، تا پایان مراحل مزایده و قبل از تنظیم مبایعه نامه ، اختیار کامل دارد.
مرحله اول ( همزمان با تنظیم مبایعه نامه)مرحله دوم (حداکثر یکماه پس از تنظیم مبایعه نامه )مرحله سوم (حداکثر دوماه پس از تنظیم مبایعه نامه )مرحله چهارم (همزمان با انتقال سند مالکیت)
%50%20%25%5

تحویل ملک پس از وصول چک مرحله سوم صورت می پذیرد.