جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آگهی مزایده یک دستگاه ساختمان

مزایده
شرکت  معین کوثر در نظر دارد یک دستگاه ساختمان را با مساحت عرصه 595 مترمربع و مساحت کل زیر بنا 362 مترمربع به نشانی شهرستان کرج ، بلوار 45 متری گلشهر ، خیابان شهید کتویی زاده ، پلاک 22، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان می توانند جهت خرید اسناد مزایده ، بازدید و کسب اطلاعات بیشتر حداکثر تا تاریخ 06/03/1402با تلفن های 88726490 داخلی 131 و 132 و شماره همراه  09192082614تماس و یا به آدرس تهران، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان نهم، پلاک 2مراجعه نمایند.

فروشنده در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله ، اختیار کامل دارد .