جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آگهی مزایده 145 واحد تجاری

مزایده

شرکت  سرمایه گذاری  عمران و ساختمان معین کوثر در نظر دارد نسبت به فروش 145 واحد تجاری بصورت یکجا واقع در بازار آهن شادآباد بلوار بهاران از طریق مزایده عمومی اقدام نماید . متقاضیان می توانند جهت   کسب اطلاعات  بیشتر، بازدید و خرید اسناد مزایده ، حداکثرتا تاریخ 1402/03/09 تلفن های 88726490 داخلی 131 و 132 و شماره همراه  09192082614تماس و یا با آدرس تهران،خیابان شهید احمد قصیر، خیابان نهم، پلاک 2 مراجعه نمایند.

فروشنده در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله ، اختیار کامل دارد .