جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

استفاده از انرژی های تجدید پذیر در گروه معین کوثر

Slide1-1
با هدف برداشتن گامی هرچند کوچک در حفاظت از محیط زیست و جایگزینی انرژی تجدید پذیر به جای سوخت های فسیلی و روش های سنتی، با همت و مسئولیت پذیری مهندسین گروه معین کوثر نسبت به نصب و راه اندازی یک دستگاه آبگرمکن خورشیدی در محل کارگاه پروژه آل یاسین اقدام شد.

دلیل اصلی تاکید بر استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، علاوه بر کمک به حل معضلات زیست محیطی و جلوگیری از هدر رفتن سوخت های فسیلی، حفاظت از منابع طبیعی برای نسل های آینده است که بدون شک انرژی های تجدید پذیر با توجه به سادگی فناوری شان نقش مهمی در اقتصاد سبز و توسعه اقتصادی پایدار دارند.

در همین راستا و با هدف برداشتن گامی هرچند کوچک در حفاظت از محیط زیست و جایگزینی انرژی تجدید پذیر به جای سوخت های فسیلی و روش های سنتی، با همت و مسئولیت پذیری مهندسین گروه معین کوثر نسبت به نصب و راه اندازی یک دستگاه آبگرمکن خورشیدی در محل کارگاه پروژه آل یاسین اقدام شد.

این اقدام، علاوه بر تامین آب گرم مورد نیاز در محل اسکان کارگران، امکان استفاده از یک انرژی پاک و رایگان در مسیر حافظت از منابع طبیعی و ایفای مسئولیت انسانی و اجتماعی را نیز امکانپذیر می سازد.

اطلاعیه‌ها

مزایده و مناقصه‌ها