انتصاب جناب آقای مهندس زاهدی به ریاست هیات مدیره
۱۴۰۰-۰۷-۲۵
بازدید سرپرست محترم سازمان اقتصادی کوثر از پروژه سد شهید سلیمانی شهرستان کوار
۱۴۰۰-۰۷-۲۵

بازدید سرپرست وعضو محترم هیات مدیره سازمان اقتصادی کوثر

در روز چهارشنبه مورخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۰ سرپرست محترم سازمان اقتصادی کوثر جناب آقای دکتر فخاری به همراه جمعی از مدیران ارشد سازمان از جمله جناب آقای آل ابراهیم سرپرست محترم معاونت توسعه منابع و پشتیبانی سازمان اقتصادی کوثر از دفتر مرکزی گروه سرمایه‌گذاری عمران و ساختمان معین کوثر بازدید و از نزدیک در جریان فعالیتها و اقدامات این گروه قرار گرفتند، در این بازدید جناب آقای دکتر احمدیان مدیرعامل محترم شرکت ضمن معارفه کارکنان، گزارش جامعی از پروژه‌ها و طرح‌های جاری شرکت ارائه و برنامه‌های توسعه ای این گروه را تشریح نمودند.