جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بررسی موانع و راهکارهای برون رفت از مشکلات برج های دوقلوی کیو

جلسه کیو

جلسه بررسی موانع و راهکارهای برون رفت از مشکلات پروژه برج های دوقلوی کیو، با حضور اعضای شورای شهر و شهردار خرم آباد، و مدیران ارشد گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر در تهران برگزار گردید.

دکتر هادی احمدیان مدیرعامل گروه، ضمن خیر مقدم و تشکر از مشارکت بعمل آمده درخصوص رفع چالش های مهم در پروژه      برج های دوقلوی کیو، اعلام نمود: این گروه به طور جدی مسائل مربوط به پروژه را تا رفع آن پیگیری می نماید.

در این جلسه با کلیات پیشنهاد واگذاری حق السهم گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شهرداری خرم آباد موافقت و مقرر گردید مسائل مرتبط با تعهدات قراردادی و فرآیند واگذاری در قالب کمیته های تخصصی بررسی گردد.

همچنین مقرر گردید فرآیند و موارد مورد توافق درخصوص واگذاری و مسائل حقوقی قیمت گذاری در قالب تفاهم نامه ای منعقد و اجرایی گردد.

اطلاعیه‌ها

مزایده و مناقصه‌ها