۲۹
بهمن

برگزاری مسابقه ورزشی دارت در ایام مبارک دهه فجر

به مناسبت ایام مبارک دهه فجر، یک دوره از مسابقات ورزشی دارت ویژه کارمندان در محل گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر برگزار گردید.

در این دوره از مسابقات، کلیه پرسنل و معاونین به صورت تیم های ۵ نفره با یکدیگر به رقابت رفتند و در پایان به تیم های برگزیده اول و دوم جوایزی اهداء گردید.

به مناسبت ایام مبارک دهه فجر، یک دوره از مسابقات ورزشی دارت ویژه کارمندان در محل گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر برگزار گردید.

در این دوره از مسابقات، کلیه پرسنل و معاونین به صورت تیم های ۵ نفره با یکدیگر به رقابت رفتند و در پایان به تیم های برگزیده اول و دوم جوایزی اهداء گردید.