جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تحقق سود 81 درصدی در دوره مالی

قالب عکس - Copy
جلسه پایش برنامه و بودجه دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ گروه معین کوثر با حضور اعضا کمیته پایش به ریاست دکتر جعفری (معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان اقتصادی کوثر) برگزار شد.

جلسه پایش برنامه و بودجه دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ گروه معین کوثر با حضور اعضا کمیته پایش به ریاست دکتر جعفری (معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان اقتصادی کوثر) برگزار شد.

در این جلسه مهندس حسین زاهدی (مدیر عامل گروه معین کوثر) گزارشی از برنامه های عملیاتی و اقدامات انجام شده جهت پیشبرد اهداف ارائه کرد و در بخش دیگر سخنان خود به موانع و چالش های اصلی موجود که باعث عدم تحقق کامل بودجه و توسعه عملیات شده اند، اشاره نمود.

محورهای اصلی جلسه:

بررسی صورتهای مالی شش ماهه گروه معین کوثر و شرکت پیماب.

بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی _ ریالی پروژه های گروه معین کوثر و شرکت پیماب.

بررسی داشبورد مدیریتی گروه معین کوثر.

اطلاعیه‌ها

مزایده و مناقصه‌ها