جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تحلیل چشم انداز پنج ساله گروه معین کوثر

Slide3-1
از محورهای اصلی گفتگو در این جلسه، می توان به تحلیل ریسک های محیط کسب و کار و تصمیم گیری در خصوص سیاستهای راهبردی گروه معین کوثر در چشم انداز 1407 اشاره کرد.

این جلسه جهت ارائه گزارش عملکرد و اقدامات هیات مدیره گروه معین کوثر با حضور آقای دکتر ناصر فخاری (مدیر عامل و عضو هیات مدیره سازمان اقتصادی کوثر) و آقای دکتر علیرضا یوزباشی (معاون مدیرعامل سازمان) برگزار گردید.

از محورهای اصلی گفتگو در این جلسه، می توان به تحلیل ریسک های محیط کسب و کار و تصمیم گیری در خصوص سیاستهای راهبردی گروه معین کوثر در چشم انداز 1407 اشاره کرد.

اطلاعیه‌ها

مزایده و مناقصه‌ها