رئیس کمیسیون عمران مجلس خبر داد: مجلس به دنبال کاهش سود وام خرید مسکن است
۱۳۹۹-۰۵-۱۱
مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت پیماب
۱۳۹۹-۰۵-۱۱

تحویل پروژه جهانشهر کرج به سازمان اقتصادی کوثر

پروژه جهانشهر کرج در روز چهارشنبه مورخ ۸/۵/۹۹ با حضور نمایندگان طرفین، به سازمان اقتصادی کوثر تحویل گردید.

این پروژه واقع در خیابان های شهید شجاعی و نسترن در چهار بلوک مسکونی مجزا که هر بلوک شامل ۴ واحد حدوداً ۱۶۰ متری بوده که از این چهار بلوک دو بلوک آن سهم سازمان اقتصادی کوثر می باشد.