جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پیماب

Slide1
به گزارش روابط عمومی گروه معین کوثر، پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه‌ اطلاعات شماره 28680 مورخ  1403/3/09 جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پیماب راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1403/03/21 در سالن جلسات گروه سرمایه گذاری معین کوثر با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان آنان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی گروه معین کوثر، پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه‌ اطلاعات شماره 28680 مورخ  1403/3/09 جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پیماب راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1403/03/21 در سالن جلسات گروه سرمایه گذاری معین کوثر با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان آنان تشکیل شد.

این جلسه با حضور آقای حسین زاهدی بعنوان رئیس مجمع و نماینده سازمان اقتصادی کوثر، خانم صدیقه شیروانی بعنوان ناظر مجمع و نماینده شرکت بازرگانی تحفه، آقای عباس صحت بعنوان ناظر مجمع و نماینده تعدادی از سهامداران بخش خصوصی، آقای وحید مقدمی نماینده سازمان خصوصی سازی، آقای پیام طوافی بعنوان منشی مجمع و مدیرعامل شرکت پیماب و برخی از سایر سهامداران جهت تصمیم گیری در خصوص صورت های مالی دوره مقرر، انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی، تعیین روزنامه کثیرالانتشار و سایر موارد برگزار شد.  

اطلاعیه‌ها

مزایده و مناقصه‌ها