دعوت به مزایده: فروش ۴ واحد آپارتمان مسکونی خود در مجتمع مسکونی دهکده المپیک را از طریق مزایده عمومی
۱۴۰۰-۰۲-۲۸
دعوت به مزایده: فروش ۲واحد آپارتمان مسکونی مجتمع مسکونی دهکده المپیک از طریق مزایده عمومی
۱۴۰۰-۰۲-۲۸

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر

گزارش جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمن معین کوثر

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹ در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ با حضور نمایندگان کلیه سهامداران در محل سالن جلسات ساختمان شماره ۲ سازمان اقتصادی کوثر برگزار گردید. در این جلسه نظر مقبول حسابرس مستقل در خصوص عملکرد یکساله، ارائه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹ پس از بررسی و با توجه به تکالیف مقرر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

در ادامه گزارش فعالیت و برنامه و بودجه سال مالی ۱۴۰۰ شرکت توسط اعضاء محترم هیات مدیره ارائه و هیات رئیسه محترم مجمع پس از بررسی، برنامه و بودجه شرکت را برای سال مالی ۱۴۰۰ مورد تائید قرارداد و تکالیفی را در این خصوص مقرر نمود. همچنین موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ شرکت انتخاب گردید و روزنامه های اطلاعات و ایران بعنوان روزنامه کثیر الانتشار تعیین گردیدند.