جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر

majma

گزارش جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمن معین کوثر

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به 30/09/1399 در تاریخ 27/12/1399 با حضور نمایندگان کلیه سهامداران در محل سالن جلسات ساختمان شماره 2 سازمان اقتصادی کوثر برگزار گردید. در این جلسه نظر مقبول حسابرس مستقل در خصوص عملکرد یکساله، ارائه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/09/1399 پس از بررسی و با توجه به تکالیف مقرر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

در ادامه گزارش فعالیت و برنامه و بودجه سال مالی 1400 شرکت توسط اعضاء محترم هیات مدیره ارائه و هیات رئیسه محترم مجمع پس از بررسی، برنامه و بودجه شرکت را برای سال مالی 1400 مورد تائید قرارداد و تکالیفی را در این خصوص مقرر نمود. همچنین موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 10861836531 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 30/09/1400 شرکت انتخاب گردید و روزنامه های اطلاعات و ایران بعنوان روزنامه کثیر الانتشار تعیین گردیدند.

اطلاعیه‌ها

مزایده و مناقصه‌ها