کسب تقدیرنامه چهار ستاره در چهارمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
طرح پایش سلامت و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
۱۳۹۸-۱۲-۱۱

خود ارزیابی احتمالی ابتلا به ویروس کرونا

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یک سایت راه اندازی کرده که احتمال ابتلا به ویروس کرونا را به شما می­گوید.

با این روش مراجعان غیر ضروری به مراکز بهداشتی کاهش پیدا می­کند. ورود به سایت خودارزیابی ابتلا به کرونا