جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

روایت مولد سازی : از سوله های متروکه تا مجتمع چند منظوره

Slide1
در آخرین روزهای تابستان سال 1402 به حول و قوه الهی پروژه بزرگ آل یاسین وارد فاز جدیدی از مرحله اجرایی گردید و عملیات گودبرداری در ساختگاهی به مساحت 7 هزار متر مربع جهت برداشت حدود 70 هزار متر مکعب خاک در عمق متوسط 10 متر آغاز شد و پیش بینی می شود ظرف مدت سه ماه به اتمام برسد.

آغاز خاکبرداری پروژه چند منظوره آل یاسین

پس از اتمام مراحل مطالعات خاک و ژئوتکنیک، تهیه نقشه های لازم، پاکسازی و تسطیح سایت پروژه، اخذ مجوزهای مورد نیاز از ارگان های مربوطه و بعد از چندین نوبت آگهی و برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار خاکبرداری، در آخرین روزهای تابستان سال 1402 به حول و قوه الهی پروژه بزرگ آل یاسین وارد فاز جدیدی از مرحله اجرایی گردید و عملیات گودبرداری در ساختگاهی به مساحت 7 هزار متر مربع جهت برداشت حدود 70 هزار متر مکعب خاک در عمق متوسط 10 متر آغاز شد و پیش بینی می شود ظرف مدت سه ماه به اتمام برسد.

در طرح مجتمع چند منظوره آل یاسین که در زمینی به مساحت تقریبی ۱۲ هزار متر مربع در محدوده منطقه ۲۰ تهران تعریف شده است تمام استاندارها و ضوابط به نحوی پیاده سازی شده اند که بتوان بیشترین تعامل میان مجتمع و محیط پیرامون را در راستای بالا بردن رفاه و آسایش ساکنین مجتمع مسکونی و سایر مردم منطقه تامین نمود.

انواع کاربری های تعریف شده در پروژه:

کاربری مسکونی: این مجتمع در زمینی به مساحت حدود ۶۴۰۰ مترمربع زیربنای کل حدود ۴۲۰۰۰ متر مربع در قالب مجتمع مسکونی در ۸ طبقه با سطح اشغال ۵۵ درصد به انضمام ۳ طبقه مشاعات شامل لابی، تاسیسات، پارکینگ، انباری و … طراحی گردیده است.

کاربری آموزشی: با ۱۰۰۰ متر مربع و تراکم ۱۰۰ درصد در دو طبقه پیش بینی شده است.

کاربری تجاری: در ۱۲۰۰ متر مربع پیش بینی شده است.

کاربری خدماتی – فرهنگی- ورزشی : کاربری ورزشی در ۱۲۰۰ مترمربع و کاربری خدماتی- فرهنگی در ۱۸۰۰ مترمربع طراحی شده است.

کاربری پارک و فضای سبز: به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع پیش بینی شده است.

اطلاعیه‌ها

مزایده و مناقصه‌ها