جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

زکات دانش نشر آن است، کتابچه ارزش آفرینی املاک راکد در دسترس عموم قرار گرفت

55
به گزارش روابط عمومی گروه معین کوثر، این کتابچه که حاصل سالها تجربه، تحقیق و بررسی های میدانی در حوزه فرآوری املاک و مستغلات راکد توسط متخصصین گروه معین کوثر است، به منظور به اشتراک گذاشتن تجربیات و دانش کسب شده در این زمینه و بیان چرایی اهمیت و تاثیرگذاری آن در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و … ، در وبسایت رسمی شرکت بارگذاری و در دسترس عموم قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی گروه معین کوثر، این کتابچه که حاصل سالها تجربه، تحقیق و بررسی های میدانی در حوزه فرآوری املاک و مستغلات راکد توسط متخصصین گروه معین کوثر است، به منظور به اشتراک گذاشتن تجربیات و دانش کسب شده در این زمینه و بیان چرایی اهمیت و تاثیرگذاری آن در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و … ، در وبسایت رسمی شرکت بارگذاری و در دسترس عموم قرار گرفت.
در این کتابچه به اهمیت بکارگیری زمین در راستای تامین مالی سازمان ها و همچنین تاثیرگذاری در توسعه شهری، زیرساخت ها و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی مردم پرداخته شده است و با بررسی الگوهای موفق اجرا شده در کشورهای مختلف و مقایسه با نمونه های انجام شده در گروه معین کوثر، عملکرد و نتایج حاصله بطور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
مهندس حسین زاهدی (مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره) در این خصوص اظهار کرد: مولد سازی و بهره گیری از دارایی های راکد به ویژه در بخش املاک یکی از سرفصل های مهم در بودجه سنواتی دولت ها در سالهای اخیر بوده است که البته موافقان و مخالفان در مورد آن بسیار سخن گفته اند. از آنجا که تامین منابع مالی پیش نیاز توسعه بخش اقتصادی در کشور است، یافتن راه حل های جدید برای رفع این پیش نیاز با توجه به شرایط کنونی ضروریست. ارزش آفرینی در املاک راکد یکی از این راحل ها می تواند باشد، بدین مفهوم که با بهره گیری از تجارب بین المللی از یکسو و ایجاد یک فرایند خبرگی از سوی دیگر، این دارایی های راکد را بعنوان محرک و منبع تولید اقتصادی تبدیل کرد.
وی اضافه کرد: می بایست با پرهیز از خام فروشی به سمت ایجاد ارزش افزوده دارایی ها اقدام نمود. مولدسازی یکی از ارکان مهم برنامه های اقتصادی ابلاغی سازمان اقتصادی کوثر در چارچوب اقتصاد رهنما می باشد. گروه معین کوثر بعنوان بازوی اجرایی سازمان از سال 1400 با تغییر استراتژی، تلاش مضاعفی در جهت عملیاتی نمودن این سیاست کلی بکار بسته است که بخشی از نتایج آن در این کتابچه ارائه شده است. تلاش ما در این گزارش بیان مسئله و ارائه راه حل ها و نتایج آن براساس تجارب مشابه می باشد.

دانلود کتابچه

اطلاعیه‌ها

مزایده و مناقصه‌ها