جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مدیر عامل گروه معین کوثر در جمع “مدیران ممتاز”

88
مهندس حسین زاهدی (مدیر عامل گروه معین کوثر) با قرار گیری در جمع 10 مدیر برتر سازمان اقتصادی کوثر از میان بیش از 30 شرکت تابعه، موفق به کسب عنوان "ممتاز" گردید و مورد تقدیر ویژه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی گروه معین کوثر، در نشست پایان سال 1401 که در سالن جلسات سازمان اقتصادی کوثر با حضور دکتر ناصر فخاری (مدیر عامل سازمان) و مدیران عامل شرکتهای تابعه برگزار شد، عملکرد مدیران عامل شرکتها در چند محور اصلی متناظر با اهداف و سیاست های سازمان مورد پایش قرار گرفت و از مدیرانی که موفق به راهبری ثمربخش شرکتهای متبوعِ خود در راستای تحقق اهداف سازمان شده بودند قدردانی بعمل آمد.

در فرآیند امتیاز دهی به مدیران عامل شرکتها عواملی همچون: تحقق بودجه و فراتر از آن، استقرار سامانه هوشمند مدیریت منابع، برگزاری رویداد نمایشگاهی مساله محور و حل چالش های مرتبط با امنیت غذایی دخیل بودند که منتج به تعریف و تفکیک عناوین برای مدیران در قالب گروه های “ممتاز” ، “برگزیده” و “تلاشگر” شد.

مهندس حسین زاهدی (مدیر عامل گروه معین کوثر) با قرار گیری در جمع 10 مدیر برتر سازمان اقتصادی کوثر از میان بیش از 30 شرکت تابعه، موفق به کسب عنوان “ممتاز” گردید و مورد تقدیر ویژه قرار گرفت.

اطلاعیه‌ها

مزایده و مناقصه‌ها