تحویل پروژه جهانشهر کرج به سازمان اقتصادی کوثر
۱۳۹۹-۰۵-۱۳
فروش واحدهای تجاری و انباری پروژه مجتمع تجاری امین حضور
۱۳۹۹-۰۵-۱۳

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت پیماب

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت پیماب یکی از شرکت­های زیرمجموعه هلدینگ سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر با حضور مدیرعامل محترم هلدینگ جناب آقای دکتر احمدیان برگزار گردید.

در این مراسم از تلاش ها و زحمات آقای دکتر امینی پوری مدیرعامل و جناب آقای دکتر خیرخواه تقدیر و تشکر به عمل آمد و جناب آقایان دکتر کاویانپور بعنوان عضو و رییس هیات مدیره جدید و مهندس قبادی بعنوان عضو هیات مدیره جدید و مهندس صباغ فرشی بعنوان مدیرعامل معرفی گردیدند.