جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نظر سنجی تامین کنندگان

نام و نام خانوادگی(ضروری)
نام شرکت(ضروری)
میزان رضایت از آگاهی رسانی شرکت در خصوص اهداف و برنامه ها و جایگاه شما در آن برنامه ها(ضروری)
میزان رضایت شما از رعایت ملاحظات ایمنی و بهداشت محیط توسط شرکت(ضروری)
میزان رضایت از همکاری و مشارکت شرکت با شما در زمان طراحی و برنامه ریزی(ضروری)
میزان رضایت از شفافیت و دسترس پذیری به اطلاعات مورد نیاز از طریق کانال های مختلف شامل وبسایت، شبکه های مجازی، جلسات حضوری و...(ضروری)
میزان رضایت از شفافیت، عادلانه و مناسب بودن رویه استعلام، ارزیابی، انتخاب و رتبه بندی تامین کنندگان و مکانیزم های ارائه بازخورد به ایشان(ضروری)
میزان رضایت از تعهد شرکت به مفاد قراردادی(ضروری)
میزان رضایت از مدت زمان تنطیم و انعقاد قرارداد(ضروری)
میزان رضایت از نحوه اجرای آزادسازی تضامین طبق مفاد قرارداد(ضروری)
میزان رضایت از نحوه دریافت مطالبات(ضروری)
مناسب بودن هماهنگی های لازم جهت تحویل کالا یا خدمت ارائه شده توسط شما(ضروری)
حضور موثر در جلسات بررسی فنی و شفاف سازی موارد مرتبط با پروژه(ضروری)
میزان رضایت از مناسب بودن کیفیت اسناد و مدارک فنی منضم قرارداد / خرید / تست ها(ضروری)
میزان رضایت از تسلط و حضور موثر نمایندگان شرکت در فرایند خدمت رسانی/تحویل محصول، بازرسی و تست و ارائه بازخورد مناسب به شما(ضروری)
میزان رضایت از اعتماد، شفافیت و احترام(ضروری)
میزان رضایت از تلاش در راستای رعایت عدالت و ایجاد فرصت های برابر در جامعه(ضروری)
میزان رضایت از پاسخگوئی و تعاملات نمایندگان شرکت و پاسخگویی موثر این شرکت از طریق کانال های ارتباطی(ضروری)
میزان رضایت و تصویر کلی از همکاری با شرکت و پیشنهاد به سایر سازمان ها(ضروری)