جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تبیین نقش گروه معین کوثر در طرح تامین مسکن

a9e97602-699a-471a-abf6-1ac23dd64559
در جلسه ای که روز شنبه مورخ 1402/03/13به میزبانی مهرداد بذرپاش وزیر محترم راه و شهر سازی و با حضور امیر حسن قاضی زاده هاشمی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید برگزار شد، مقرر گردید:

در جلسه ای که روز شنبه مورخ 1402/03/13به میزبانی مهرداد بذرپاش وزیر محترم راه و شهر سازی و با حضور امیر حسن قاضی زاده هاشمی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید برگزار شد، مقرر گردید:

  1. گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر در ایجاد قرارگاه مسکن مشارکت نماید، گفتنی است سایر اعضاء این قرارگاه، دستیار ویژه وزیر راه، معاونت های وزارت راه و شهر سازی و سازمان اموال و املاک کوثر به نمایندگی از بنیاد شهید و مور ایثارگران می باشند.
  2. ارائه املاک قابل بارگذاری در استانهای مختلف با مشارکت وزارت راه و شهر سازی در قالب مسکن اقدام ملی.
  3. مولد سازی و تغییر کاربری املاک در بافت مسکونی شهرها در قالب طرح جهش مسکن و همچنین ایجاد شهرک های مسکونی.
  4. همکاری سازمان اقتصادی کوثر با وزارت راه و شهر سازی جهت احیا و راه اندازی کارخانه ساخت قطعات پیش ساخته بتنی در قالب طرح صنعتی سازی ساختمان.
  5. بروز رسانی و رفع موانع ثبت مسکن جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران در سامانه مسکن اقدام ملی.
  6. تخصیص مسکن به ایثارگران واجد شرایط در قالب طرح مسکن اقدام ملی طبق قانون.

اطلاعیه‌ها

مزایده و مناقصه‌ها