چشم انداز

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو تلاش و تحقق سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و با تکیه بر خرد جمعی در مسیر تحقق اهداف و رعایت اصول موضوعه ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری و مبانی اقتصاد مقاومتی، گروه سرمایه‌گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامي خاص) در چشم انداز 1404 :

هلدینگ سرمایه گذاری پیشرو، ارزش آفرین و ذی نفع مدار در زمینه توسعه سرمایه گذاری مسکن و ساختمان با انجام پروژه های عمرانی و ارائه خدمات فنی و مهندسی و فرآوری املاک و مستغلات از حیث ارزش آفرینی پایدار، دانش تخصصی، فناوری ساخت و تعالی سازمانی با رویکرد ایفای مسئولیت های اجتماعی در قبال کلیه ذینفعان خواهد بود.