جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کتابچه ” نقش سازمانی” با موضوع گزارش عملکرد گروه معین کوثر بر مبنای مدل مسئولیت اجتماعی هرم کارول در دسترس عموم قرار گرفت

Mockup
به گزارش روابط عمومی گروه معین کوثر، کتابچه "نقش سازمانی" در قالب ارائه گزارش عملکرد بر مبنای مدل مسئولیت اجتماعی هرم کارول با هدف افزایش آگاهی رسانی و شفافیت، در وبسایت گروه معین کوثر بارگذاری و در دسترس عموم قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی گروه معین کوثر، کتابچه نقش سازمانی در قالب ارائه گزارش عملکرد بر مبنای مدل مسئولیت اجتماعی هرم کارول با هدف افزایش آگاهی رسانی و شفافیت، در وبسایت گروه معین کوثر بارگذاری و در دسترس عموم قرار گرفت. این گزارش که با تعمق و توجه مدیر عامل گروه و تلاش همکاران حوزه های روابط عمومی و تعالی شرکت تهیه و تدوین شده، انعکاسی از فعالیت های صورت گرفته در راستای تاثیر گذاری مثبت بر جامعه، محیط زیست، کارکنان و … است که عملکرد گروه معین کوثر را در چهار منظر اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

لینک مستقیم دریافت کتابچه

اطلاعیه‌ها

مزایده و مناقصه‌ها