جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تعداد طبقات

3

زیر بنای کل (متر مربع)

3300

نام پروژه:

بیمارستان اعصاب و روان میلاد

تاریخ خاتمه:

1393

محل پروژه:

استان البرز – شهریار – خیابان آقابزرگی

درباره پروژه:

این پروژه در زمینی به مساحت 1200 متر مربع در دو نیم طبقه به انضمام فضای تاسیسات موتور خانه و ساختمان داروخانه در جوار ساختمان اورژانس با اسکلت بتنی اجرا گردیده است.