جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تعداد طبقات

8

زیر بنای کل (متر مربع)

2400

نام پروژه:

ساختمان شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

تاریخ خاتمه:

1395

محل پروژه:

تهران – خیابان صابونچی

درباره پروژه:

این پروژه در زمینی به مساحت 420 متر مربع با اسکلت فلزی در سه طبقه پارکینگ و پنج طبقه اداری اجرا گردیده است.