جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تعداد طبقات

7

زیر بنای کل (متر مربع)

3226

نام پروژه:

مجتمع اداری ظفر

تاریخ خاتمه:

1390

محل پروژه:

تهران – خیابان بابک بهرامی

درباره پروژه:

این پروژه در زمینی به مساحت 633 متر مربع در قالب 2 طبقه پارکینگ و 5 طبقه مسکونی (با موقعیت اداری) روی همکف با اسکلت بتنی اجرا گردیده است.