جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تعداد طبقات

11

زیر بنای کل (متر مربع)

42000

نام پروژه:

مجتمع چند منظوره آل یاسین

تاریخ خاتمه:

محل پروژه:

منطقه بیست تهران

درباره پروژه:

انواع کاربری های تعریف شده در پروژه: کاربری مسکونی: این مجتمع در زمینی به مساحت حدود ۶۴۰۰ مترمربع زیربنای کل حدود ۴۲۰۰۰ متر مربع در قالب مجتمع مسکونی در ۸ طبقه با سطح اشغال ۵۵ درصد به انضمام ۳ طبقه مشاعات شامل لابی، تاسیسات، پارکینگ، انباری و ... طراحی گردیده است. کاربری آموزشی: با ۱۰۰۰ متر مربع و تراکم ۱۰۰ درصد در دو طبقه پیش بینی شده است. کاربری تجاری: در ۱۲۰۰ متر مربع پیش بینی شده است. کاربری خدماتی - فرهنگی- ورزشی : کاربری ورزشی در ۱۲۰۰ مترمربع و کاربری خدماتی- فرهنگی در ۱۸۰۰ مترمربع طراحی شده است. کاربری پارک و فضای سبز: به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع پیش بینی شده است.