مساحت زمین (متر مربع)

12000

نام پروژه:

مجتمع چند منظوره مسکونی - تجاری - رفاهی - آموزشی آل یاسین

مساحت زمین (متر مربع):

12000

مساحت زمین پس از اصلاح (متر مربع):

00

محل پروژه:

دولت آباد - شهر ری

درباره پروژه:

در طرح مجتمع چند منظوره آل یاسین که در زمینی به مساحت تقریبی 12 هزار متر مربع در محدوده منطقه 20 تهران تعریف شده است تمام استاندارها و ضوابط به نحوی پیاده سازی شده اند که بتوان بیشترین تعامل میان مجتمع و محیط پیرامون را در راستای بالا بردن رفاه و آسایش ساکنین مجتمع مسکونی و سایر مردم منطقه تامین نمود.انواع کاربری های تعریف شده در پروژه: کاربری مسکونی: این مجتمع در زمینی به مساحت حدود 6400 مترمربع زیربنای کل حدود 42000 متر مربع در قالب مجتمع مسکونی در 8 طبقه با سطح اشغال 55 درصد به انضمام 3 طبقه مشاعات شامل لابی، تاسیسات، پارکینگ، انباری و ... طراحی گردیده است. کاربری آموزشی: با 1000 متر مربع و تراکم 100 درصد در دو طبقه پیش بینی شده است. کاربری تجاری: در 1200 متر مربع پیش بینی شده است. کاربری خدماتی - فرهنگی- ورزشی : کاربری ورزشی در 1200 مترمربع و کاربری خدماتی- فرهنگی در 1800 مترمربع طراحی شده است. کاربری پارک و فضای سبز: به مساحت 2000 مترمربع پیش بینی شده است.شاخصه های پروژه: •با توجه به انواع کاربری ها با لحاظ اختلاط کاربری‌های مکمل مسکونی، این پروژه به سطح بالای کیفیت دست پیدا کرده است و با کاربری‌های جاذب جمعیت، می‌تواند نیاز و خواسته‌های گروه‌های مختلف سنی را برآورده کند. •در تعریف این پروژه صرفاً رویکرد اقتصادی مطرح نبوده و طی مطالعات گسترده در خصوص کمبود امکانات رفاهی و خدماتی منطقه مانند سرانه های فضای سبز و سالن های ورزشی، نسبت به تعریف طرح اقدام شده است. •با توجه به اینکه این محله از نظر خدمات آموزشی کمبود سطح دارد و نیازمند تامین خدمات در محدوده می¬باشد، لذا با هدف بالا بردن سرانه آموزشی منطقه، 1000 متر مربع به ساخت مدرسه اختصاص داده شده است. •این پروژه بطور میانگین برای حدود 300 نفر روزانه بصورت مستقیم اشتغال ایجاد می نماید.