جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مساحت زمین (متر مربع)

30000

نام پروژه:

ملک چهار راه نخریسی مشهد

مساحت زمین (متر مربع):

30000

مساحت زمین پس از اصلاح (متر مربع):

30000

محل پروژه:

مشهد - چهارراه نخریسی

درباره پروژه:

این ملک به مساحت حدود ۳۰ هزار متر مربع واقع در منطقه ۷ شهر مشهد را می توان یکی از چندین مواردی برشمرد که طی اجرای برنامه مولد سازی املاک، مورد توجه قرار گرفت. این ملک برای سالیان متمادی بصورت بلااستفاده در حوزه میانی شرقی شهر و در میانه بافت مسکونی، آموزشی و اداری رها شده بود. این در حالی است که زمین مدنظر در تقسیمات کالبدی شهر از منظر محدودۀ پیرامونی دارای موقعیت مناسبی به لحاظ معیارهای اجتماعی و توسعه شهری و همچنین بازدهی اقتصادی می باشد. با توجه به اینکه یکی از موثر¬ترین راهکارهای حل مسائل قانونی تملک و یا تامین کاربری های مورد نیاز مناطق، تفکیک اراضی راکد با متراژ بالا می باشد، لذا بررسی ها و مطالعات گسترده منتج به موافقت شهرداری مشهد با اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها جهت تفکیک زمین طبق ضوابط گردید. طرح تفکیک ملک با رعایت کلیه اصول و دستورالعمل های مرتبط با گذر بندی، حدنصاب بَر، مساحت قطعات، کنترل تناسب، سطح اشغال و تراکم ساختمانی به اجرا درآمد و پیش بینی می شود اجرای این طرح علاوه بر تاثیرگذاری بر چرخه تامین مسکن برای دهک های متوسط و پایین، در آبادانی و رونق محله با بازآفرینی هویتی جدید در محدوده و همچنین رشد نرخ جذب سرمایه در منطقه نیز موثر باشد.