جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مساحت زمین (متر مربع)

21000

نام پروژه:

مجتمع مسکونی - ویلایی نوشهر

مساحت زمین (متر مربع):

21000

مساحت زمین پس از اصلاح (متر مربع):

00

محل پروژه:

نوشهر - قریه عسگرخان

درباره پروژه: