مساحت زمین (متر مربع)

30000

نام پروژه:

پروژه مسکونی نجم

مساحت زمین (متر مربع):

30000

مساحت زمین پس از اصلاح (متر مربع):

00

محل پروژه:

مشهد - خیابان فدائیان اسلام

درباره پروژه:

ملک خیابان فدائیان اسلام به مساحت حدود 30 هزار متر مربع واقع در منطقه 7 شهر مشهد را می توان یکی از چندین مواردی برشمرد که طی اجرای برنامه مولد سازی املاک، مورد توجه قرار گرفت. این ملک برای سالیان متمادی بصورت بلااستفاده در حوزه میانی شرقی شهر و در میانه بافت مسکونی، آموزشی و اداری رها شده بود. این در حالی است که زمین مدنظر در تقسیمات کالبدی شهر از منظر محدودۀ پیرامونی دارای موقعیت مناسبی به لحاظ معیارهای اجتماعی و توسعه شهری و همچنین بازدهی اقتصادی می باشد. با توجه به اینکه یکی از موثر¬ترین راهکارهای حل مسائل قانونی تملک و یا تامین کاربری های مورد نیاز مناطق، تفکیک اراضی راکد با متراژ بالا می باشد، لذا بررسی ها و مطالعات گسترده منتج به موافقت شهرداری مشهد با اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ها جهت تفکیک زمین طبق ضوابط گردید. طرح تفکیک ملک با رعایت کلیه اصول و دستورالعمل های مرتبط با گذر بندی، حدنصاب بَر، مساحت قطعات، کنترل تناسب، سطح اشغال و تراکم ساختمانی به اجرا درآمد که نهایتاً منجر به شکل گیری 46 قطعه مسکونی با مساحت های متغیر از 247 متر مربع تا 630 متر مربع در قالب احداث حدود 800 واحد مسکونی گردید. پیش بینی می شود اجرای این طرح علاوه بر تاثیرگذاری بر چرخه تامین مسکن برای دهک های متوسط و پایین، در آبادانی و رونق محله با بازآفرینی هویتی جدید در محدوده و همچنین رشد نرخ جذب سرمایه در منطقه نیز موثر باشد.