جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تعداد طبقات

زیر بنای کل (متر مربع)

64962

نام پروژه:

پروژه مسکونی نجم

تاریخ خاتمه:

محل پروژه:

مشهد - خیابان فدائیان اسلام

درباره پروژه:

این پروژه در قالب تفکیک به 46 قطعه زمین با کاربری مسکونی در متراژ های 247 تا 630 متر مربع تعریف شده است.