جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تعداد طبقات

1

زیر بنای کل (متر مربع)

3600

نام پروژه:

موسسه فرهنگی – ورزشی – توانبخشی ایثار ساری

تاریخ خاتمه:

محل پروژه:

استان مازندران - ساری

درباره پروژه:

بازسازی 50 واحد اقامتی و محوطه سازی