جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تعداد طبقات

1

زیر بنای کل (متر مربع)

900

نام پروژه:

موسسه فرهنگی – ورزشی – توانبخشی ایثار ایلام

تاریخ خاتمه:

محل پروژه:

ایلام – چهار راه مادر

درباره پروژه:

راه اندازی سالن ورزشی (استخر)