جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تعداد طبقات

1

زیر بنای کل (متر مربع)

1500

نام پروژه:

موسسه فرهنگی – ورزشی – توانبخشی ایثار خوزستان

تاریخ خاتمه:

محل پروژه:

استان خوزستان - اهواز

درباره پروژه:

احداث و راه اندازی سالن ورزشی (استخر) و تاسیسات جانبی