جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تعداد طبقات

5

زیر بنای کل (متر مربع)

1300

نام پروژه:

پروژه بازسازی ساختمان اداری شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر

تاریخ خاتمه:

محل پروژه:

تهران - خیابان سهروردی- خیابان هویزه

درباره پروژه:

️ برنامه اجرایی : اخذ مجوزهای مربوطه؛ طراحی و اجرای نقشه های معماری؛ طراحی و اجرای نقشه های تاسیسات برقی؛ طراحی و اجرای نقشه های تاسیسات مکانیکی؛ تخریب کلیه دیوارهای داخلی؛ جمع آوری کامل کف کلیه طبقات و بام؛ جانمایی و تعبیه محل اجرای یک دستگاه آسانسور؛ویژگی های پروژه: افزایش زیربنای اداری ساختمان از طریق اضافه کردن طبقه منفی یک به کاربری قابل استفاده اداری. افزایش تعداد پارکینگ ها از طریق ایجاد دسترسی سواره از پارکینگ همکف به حیاط ساختمان. ایجاد حدود ۶۰ مترمربع بنای پیش ساخته روی پشت بام.